Kabels en leidingen georganiseerd en kostendekkend

Projectbeschrijving

De gemeente is als beheerder van de openbare ruimte verantwoordelijk voor de orde en veiligheid van de openbare ruimte en heeft onder meer een wettelijke coördinatie plicht op de aanleg, instandhouding, opruiming en verlegging van kabels en leidingen. Ondanks dat dit in het kader van veiligheid van groot belang is voor een gemeente, is dit vaak niet goed ingeregeld. Terra Incognita kan u hierbij begeleiden en adviseren waardoor werkprocessen gestructureerd worden en tarieven kostendekkend, bijvoorbeeld voor leges en toezicht. Wanneer deze zaken adequaat worden ingeregeld wordt een gemeente beter in staat gesteld om aan zijn wettelijke verantwoordelijkheid en coördinatie plicht te voldoen.

  • 27 oktober 2018