Energietransitie

Projectbeschrijving

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. In vergelijking met een gasaansluiting, cv-ketel en standaard ventilatie zullen de door BENG gestelde eisen grote financiële consequenties hebben voor de stichtingskosten van gebouwen. Bovendien dient de nadruk gelegd te worden op bouwen conform trias energetica. Hierbij is de insteek het beperken van energiebehoefte van gebouwen, maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen en zo effectief mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen voor de resterende energie.

Het resultaat zal zijn dat ontwikkelaars en bouwbedrijven woningen in verkoop moeten brengen die voldoen aan de BENG systematiek.
Voor de adspirant koper zal het wonen in een dergelijke woningen een lagere energielast betekenen en, mits voldaan wordt aan bijbehorende goede ventilatie, een comfortabele en gezondere leefomgeving. Echter, de stichtingskosten van deze woningen zijn aanvankelijk duurder.

Terra Incognita kan u helpen om de initiële kosten voor warmte en elektra met creatieve technische en slimme financiële oplossingen naar een aanvaardbaar niveau te brengen.

  • 31 oktober 2018