Groot netwerk, korte lijnen

Onze kracht ligt in ons grote netwerk in de wereld van de ondergrondse infrastructuur, energie en internet.
Dit uit zich in de begeleiding van vele projecten waaronder aanleg glasvezel, smart cities, conditionering ondergrondse infrastructuur en de detachering van professionals.

We kennen de nutsbedrijven en telecombedrijven als geen ander weten waar we moeten aankloppen met welke vragen.

We begrijpen zowel de belangen van nuts en telecombedrijven maar ook van ontwikkelaars en gemeenten zodat we het beste resultaat weten te boeken.

Heeft u vragen op het gebied van ondergrondse infrastructuur, energie of internet laat de medewerkers van Terra Incognita u helpen.

  • Samenwerking nuts en telecombedrijven
  • Juridisch of technisch advies
  • Projectmanagement, projectleiding of directievoering
  • Detachering

Producten advies