Verleggen kabels en leidingen

Of er nu sprake is van gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouwprojecten of gewoon een gronduitgifte; bij projectontwikkeling word je vrijwel altijd geconfronteerd met het fenomeen kabels en leidingen in de grond. Noodzakelijke verwijdering of verlegging ervan kan een dure en tijdrovende aangelegenheid zijn.

Kosten, planning en risico’s

Wij minimaliseren de kosten, informeren u over de planning, de uitvoerings- en coördinatiekosten en de aanwezige risico’s op het gebied van ondergrondse infrastructuur.

Wij weten met slim gebruik van wetten/regels en goede communicatie met de netbeheerders onverwachte uitloop van uw project of extra kosten te voorkomen.

Pro actieve regie

In een vroege fase van uw project kunnen we de consequenties van de aanwezige infrastructuur inzichtelijk maken. Zo voorkomt u tegenslag in verdere projectfases en worden financiële tegenvallers, vertraging en/of schade geminimaliseerd.

Heeft u een vragen op het gebied van ondergrondse infrastructuur? Wij denken graag met u mee.