Verleggen kabels en leidingen

Of het nu gaat om gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouwprojecten, of simpelweg een gronduitgifte, bij projectontwikkeling stuit men vrijwel altijd op de aanwezigheid van kabels en leidingen onder de grond. Het verleggen van kabels en leidingen kan een complex proces zijn dat zorgvuldige planning, coördinatie en naleving van regelgeving vereist. Bij Terra Incognita hebben we de doelstelling om alle kabels en leidingen binnen de planning voor minimale kosten te verleggen.

Zorgvuldige planning

In de initiatieffase wordt onder andere een conceptplan gemaakt voor het verleggen van kabels en leidingen, worden de mogelijke risico’s en impact gemeten en wordt er een begroting opgesteld. Hier wordt ook een stuk juridisch onderzoek gedaan, waarbij er met slim gebruik van wetten/regels en goede communicatie met netbeheerders onverwachte uitloop of extra kosten voorkomen worden.

Wij minimaliseren de kosten, informeren u over de planning, de uitvoerings- en coördinatiekosten en de aanwezige risico’s op het gebied van ondergrondse infrastructuur.
Wij weten, met slim gebruik van wetten/regels en goede communicatie met de netbeheerders, onverwachte uitloop van uw project of extra kosten te voorkomen.

Pro actieve regie

In de ontwerpfase wordt er een definitief ontwerp gemaakt voor het verleggen van kabels en leidingen. In de voorbereidingsfase worden opdrachten verstrekt aan de netbeheerders om de verleggingen te realiseren waarbij kosten en planning worden gewaarborgd. Samen met onze opdrachtgever begeleiden we de netbeheerders naar het uitvoeringsontwerp. In de laatste fase, de realisatiefase, wordt de aanleg van kabels en leidingen begeleid en worden de technische en financiële aspecten opgeleverd.