Duurzame energie en klimaatdoelen

Op dit moment lijkt het erop dat het Nederland niet gaat lukken om het met Europa afgesproken doel van 14% duurzame energie in 2020 te behalen.