Duurzame energie en klimaatdoelen

Op dit moment lijkt het erop dat het Nederland niet gaat lukken om het met Europa afgesproken doel van 14% duurzame energie in 2020 te behalen. Elf EU-lidstaten hebben de doelen al behaald, 10 liggen op schema om het doel binnen één jaar te halen, 7 landen, waaronder Nederland, dreigen het doel niet te behalen. Daarom zal de overheid aanvullende maatregelen moeten nemen.

Energie is duurzaam als deze wordt opgewekt met wind, zon of biomassa (verbranding). Energie wordt als duurzaam gezien wanneer het verbruik geen gevolgen heeft voor het leefmilieu van toekomstige generaties.

Nederland toont wel goede voornemens op de lange termijn op het gebied van verduurzaming. Zo heeft het kabinet laten weten in 2030 al een CO2-reductie van 49% te willen realiseren; 9% meer dan de voorgeschreven 40% reductie. Uit hetzelfde PBL-rapport blijkt echter dat de resultaten achter lopen op de ambities. De wil is er, de uitvoering loopt nog achter en er is dus nog een hele hoop werk aan de winkel. Het ministerie doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheid om duurzame energie in het buitenland te verwerven maar ook binnen Nederland zal er hard gewerkt moeten worden aan duurzame energie om de klimaatdoelen zo goed mogelijk te kunnen behalen.  

Bron: https://www.nu.nl/klimaat/5831916/eu-wil-dat-nederland-snel-extra-energiemaatregelen-neemt.html