HOV Aalsterweg, Eindhoven

Projectbeschrijving

De gemeente Eindhoven heeft Terra Incognita ingeschakeld om voor het project HOV Aalsterweg, diverse offertes van nutsbedrijven te controleren. Naast het controleren of de werkzaamheden noodzakelijk zijn stelt Terra Incognita per offerte een controle raming op. Hiermee krijgt de gemeente inzicht in de werkelijke kosten. Daarnaast ondersteunt Terra Incognita de gemeente ook in het verweer richting de nutsbedrijven.

Door de aanleg van een HOV-netwerk wil de gemeente een goed alternatief bieden voor de auto en zo het autoverkeer beperken. Dat is belangrijk voor de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het centrum en voor de luchtkwaliteit in de stad.

(Bron: www.eindhoven.nl)

Project info

Cliënt: Gemeente Eindhoven

Betreft: Offertecontroles HOV Aalsterweg

Website: http://www.eindhoven.nl

  • 23 oktober 2018