Harselaartunnel, Barneveld

Projectbeschrijving

De gemeente Barneveld heeft Terra Incognita via Quadraat projectmanagement benaderd om het project Harselaartunnel op gebied van kabels en leidingen vlot te trekken. Vanaf de ontwerpfase is Terra Incognita het aanspreekpunt voor de ondergrondse infrastructuur. Door de complexe structuren en verschillende grondeigenaren is dit een project waar men niet zonder een goed advies kan.

“De Baron van Nagellstraat en de Stationsweg zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van de dorpen Barneveld en Voorthuizen en het bedrijventerrein Harselaar. De komende jaren neemt het verkeer op deze wegen toe, onder meer vanwege de groei van de gemeente Barneveld.

De gemeente heeft de afgelopen jaren onderzocht wat er moet gebeuren om de komende jaren de bereikbaarheid te optimaliseren en de bestaande spoorwegovergang veiliger te maken. In december 2012 besloot de gemeenteraad tot de bouw van een tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn van 2 x 1 rijbaan met een snelfietsroute aan de oostzijde en een voetpad aan de westzijde. De tunnel wordt dus smaller dan eerder gedacht, maar biedt wel de mogelijkheid om op termijn alsnog te worden verbreed tot 2 x 2 rijbanen”.

(Bron: www.barneveld.nl)

Project info

Cliënt: Gemeente Barneveld

Betreft: Begeleiding verleggingen kabels & leidingen Harselaartunnel

Website: http://www.barneveld.nl

  • 20 oktober 2018