Kabels & leidingen georganiseerd en kostendekkend

De gemeente heeft de wettelijke coördinatieplicht op de aanleg van kabels en leidingen. Een onderdeel van deze plicht is de verlening van een vergunning, registratie van meldingen (kleine werken) en het toezicht op de uitvoering van deze werkzaamheden.

Uit onderzoek bij meerdere gemeenten is gebleken dat er vaak onvoldoende capaciteit is om deze taken op de juiste manier in te vullen. Het gebrek aan capaciteit wordt veroorzaakt doordat er vaak te weinig inkomsten gegenereerd worden vanuit leges, beheer en degeneratie terwijl deze tarieven kostendekkend mogen zijn.

Terra Incognita doet onderzoek naar de huidige tarieven en bijbehorende inkomsten van deze aspecten en onderzoekt wat de tarieven zouden moeten zijn om tot een kostendekkende situatie te komen. Werkprocessen worden uitgeschreven en dienen als fundament voor het vaststellen van de nieuwe tarieven. Met een goed tariefstelsel creëert de gemeente dekking om zijn wettelijke coördinatieplicht goed in te vullen.