Internet of Things

In het Brabants Dagblad spreken ze op 17 januari j.l van een online revolutie. In dit artikel komt naar voren dat er steeds meer apparaten online aangesloten worden en dat de netwerken hier steeds meer klaar voor zijn. 2018 moet hèt jaar worden dat bedrijven er echt mee aan de slag gaan. Er gaat bovendien een verschuiving plaats vinden in de gedachten van bedrijven; van: internet of things als kostenbesparing, naar: internet of things als verdienmodel. Door snel internet wordt Internet of Things mogelijk gemaakt waardoor er een slimme gemeente gerealiseerd kan worden. Data kan op een veilige en overzichtelijke manier verzameld, verstuurd en beheerd worden. Van slimme koelkasten en thermostaten in huizen of kantoren tot straatverlichting, containers, vuilnisbakken, verkeerslichten en melkinstallaties buiten. Deze factoren dragen vervolgens weer bij aan de leefbaarheid, vitaliteit en aan de bruisende economie van een gemeente. Glasvezel is dè manier om internet of things te realiseren! Zorg daarom dat uw gemeente een coördinerende rol aanneemt en faciliteert in de uitrol van glasvezel en de mogelijkheden hiervan in kaart brengt.