Glasvezel van marktconsultatie tot uitvoering

Of je nu in het centrum van een stad of in het buitengebied woont of werkt; je ontkomt niet aan de noodzaak van een goede en snelle internetverbinding. Glasvezel is de toekomst! Glasvezel heeft vele voordelen; zo ontvangen huishoudens en bedrijven via glasvezel razendsnel internet, televisie en telefonie en is de up- en downloadsnelheid gelijk. Interactieve communicatie loopt hierdoor ongestoord, snel en efficiënt. Deze factoren dragen vervolgens weer bij aan de leefbaarheid, vitaliteit en aan de bruisende economie van een gemeente.

Zorg op afstand, vergaderen op afstand, verkeersmanagement systemen, slimme verlichtingen en social media zijn actuele zaken waar snel internet voor nodig is. Glasvezel is hèt skelet voor het internetverkeer en kan op deze thema’s inspelen. De gemeente heeft via de telecomwet een coördinatieplicht en faciliteert potentiële kabelexploitanten. Marktpartijen willen momenteel graag investeren in aanleg van glasvezelnetwerken. Het is zaak in dit proces de boot niet te missen. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is een ingewikkeld proces met vele interne gemeentelijke belangen en een complexe wet- en regelgeving.

Waarin kunnen wij u ontzorgen?

  • Uitoefening van de regierol bij keuzes rond en aanleg van glasvezelkabel in handen van de gemeente en niet bij commerciële partijen;
  • Een proactieve houding gericht op aansluiting van de volledige gemeente inclusief buitengebieden;
  • Inventariseren huidige situatie (wie levert welke diensten) en wensen van de gemeente ten behoeve van bijv. de zorg, sport, middenstand, toerisme, veiligheid en verkeer, gebouwbeheer en bewaking kunstwerken, etc.;
  • Het beschrijven van projectplannen met daaraan toegevoegd een communicatieplan en de benodigde overeenkomsten tussen gemeente en partijen;
  • Inrichting van een projectomgeving, waarin voorbereidingsprocessen optimaal verlopen;
  • Begeleiding van de realisatie.

Hoe boeken wij voor u gedegen resultaat?

  • Een aanpak gericht op resultaat. Door onze kennis van wetgeving op het vlak van kabels en leidingen te combineren met een hoogwaardige kwaliteit in projectmanagement zijn wij in staat op een zeer kostenefficiënte wijze gestelde projectdoelen te behalen.
  • Een onderscheidend voordeel is dat wij beiden de taal van de gemeente verstaan en kunnen verbinden met het wereldje van de kabelexploitant. Het behalen van optimaal resultaat is immers afhankelijk van een adequate manier van communiceren.