Duurzame energie & Smart Cities

Wij zijn gespecialiseerd in het ‘bekend maken’ van consequenties van de ondergrondse infrastructuur betreft kabels en leidingen. Het begeleiden van verleggingen voor ontwikkelaars en gemeenten maar ook het inrichten van gemeentelijke organisaties, van verordeningen opstellen tot werkprocessen uitwerken, is waar wij in uitblinken en waar wij een grote financiële en organisatorische meerwaarde in kunnen leveren.

energietransitie

Energietransitie

Wij adviseren ontwikkelaars, bouwers en gemeenten op het gebied van duurzame energie.

De transitie naar een economie waarin schone technologieën, diensten en duurzame energie de belangrijkste pijlers zijn, is één van de grootste uitdagingen waar Nederland de komende decennia voor staat.

Voor overheden, ontwikkelaars en bouwers liggen er grote technische en financiële uitdagingen om van “traditionele” energie naar nieuwe energie te gaan.

De tijd van even snel een aansluiting aanvragen op gas is voorbij. Kosten worden hoger en er komen meerdere nieuwe “nutsbedrijven” bij.
De ontwikkelaars en bouwers worden vanaf 2020 als eerst verplicht om totaal anders met energie om te gaan met de invoering van de BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw).

Heeft u vragen over hoe u zich moet bewegen op deze nieuwe markt en wat technisch en financieel voor u de beste keuze is? Neem dan contact op met Terra Incognita.

  • Lokaal energie opwekken met elkaar voor elkaar
  • Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en businesscase ontwikkeling
  • Slimme aanleg Infrastructuur, centrale of decentrale opslag, energie uitwisselen met elkaar
  • Inkoop duurzame energiesystemen
  • Collectieve inkoop duurzame energie direct op energiemarkt.
  • Onderhandelingen aansluitprijzen waaronder warmtenetten
smart-cities

Smart Cities

Smart cities zorgen voor een verbetering op het gebied van het welzijn van inwoners, de sterkte van de economie en de effectiviteit van ondernemingen en instellingen maar bieden tevens oplossingen voor de uitdagingen waarmee gemeentes te maken krijgen.

Twee belangrijke doelen van smart city zijn: verbetering van duurzaamheid en de milieukwaliteit in de openbare ruimte door onder andere de vermindering van CO2-uitstoot, verkeer en afval. Energieverbruik kan geoptimaliseerd worden door het energiezuiniger maken van gebouwen, huishoudelijke en elektronische apparaten aangevuld met recycling van energie en gebruik van hernieuwbare energie. In het kader van smart cities kan verder gedacht worden aan thema’s als zorg op afstand, veiligheid, infrastructuur, horeca en middenstand. Hiermee komen we bij het tweede doel van smart city: bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit en aan de bruisende economie van een gemeente.

Terra Incognita is hierbij de intermediair, wij maken uw wensen en behoeften op gebied van smart city concreet en maken de verbinding met concrete marktpartijen zodat uw gemeente daadwerkelijk smart ingericht wordt.

  • Organiseren en coördineren van visie tot uitvoering
  • Rolverdeling overheid en commerciële bedrijven in realisatie en beheer
  • Financiële modellen haalbaarheid

Wij organiseren en coördineren en zoeken hierbij naar de samenwerking met de markt voor concrete smart city oplossingen maar ook naar het verdienmodel.